Assistant Supervisor

OGAdv
Job Detail - Jawatan Kosong Assistant Supervisor
  • Range SalaryRM1,500 - RM2,500
  • Basic Salary1200
  • Career LevelEntry
  • ExperienceAny
  • GenderBoth
  • IndustryOthers
  • Minimum EducationSPM
  • Job BenefitsCommission , Medical Insurance, Allowance
Job Overview - Jawatan Kosong Assistant Supervisor

– Berumur antara 19-30 tahun

– Fresh graduated dialu-alukan

– Tiada pengalaman boleh memohon

-Boleh bekerja inddor dan outdoor

– Membantu dalam menguruskan stok keluar dan masuk

– Menyediakan report weekly

– Berfikiran positif dan boleh bekerja secara berpasukan

– Berkomunikasi antara pasukan

– Komited dalam bekerja


Job Location - Jawatan Kosong Assistant Supervisor

2975-3c, 4th Floor, Kompleks Chai Leng Park, 13700, Prai, Penang.