Duta Komunikasi Jenama (Kemasukan Segera)

Pride Group Marketing
Job Detail - Jawatan Kosong Duta Komunikasi Jenama (Kemasukan Segera)
  • Range SalaryConfidential
  • Basic Salary81100
  • Career LevelJunior
  • ExperienceAny, Fresh Graduates
  • GenderBoth
  • IndustryDevelopment
  • Minimum EducationSPM
  • Job BenefitsCommission
Job Overview - Jawatan Kosong Duta Komunikasi Jenama (Kemasukan Segera)

COVID-19 adalah satu fenomena yang tidak dijangkan oleh sesiapa didalm dunia ini. Oleh sebab itu, kebanyakan perniagaan atau syarikat SME berada di ambang “gulung tikar”. Maka sebagai seorang pekerja yang tidak mempunyai pengalaman yang banyak atau tiada banyak kelebihan untuk syarikat tidak memberhentikan,maka anda yang kami cari untuk membantu anda dalam memstabilkan ekonomi anda dan membantu anda dalam meningkatkan kebolehan anda dalam KOMUNIKASI, KEPIMPINAN dan PENGURUSAN.

Tanggungjawab:

1. Menghadiri latihan pembangunan kendiri kami.

2. Membina dan mengetuai pasukan kecil untuk menjadi pasukan terbaik.

3. Membuat keputusan untuk menentukan arah pasukan.

4. Bertanggungjawab untuk perancangan kawasan dan strategi.

5. Boleh melatih pelbagai jenis orang yang berlainan.

Keperluan Kerja:

1. Mengutamakan orang yang berpengalaman dan siswazah adalah yang paling dialu-alukan.

2. Orang yang mempunyai cita-cita yang besar dan berorientasi kerjaya.

3. Ketua Pasukan dengan kualiti kepimpinan

4. Sikap positif dan personaliti yang menyenangkan

5. Memiliki tahap profesionalisme yang tinggi, etika kerja dan semangat berpasukan.

Faedah lain termasuk:

1. Latihan peribadi yang disediakan untuk membina kemahiran anda.

2. Perjalanan pertumbuhan kerjaya yang menarik disediakan.

3. Program Persijilan Kemahiran disediakan Percuma Tanpa Caj

4. Peluang merantau ke antarabangsa dan domestik

5. Bonus yang menarik setiap suku tahunan.

Inilah masanya untuk membuat keputusan anda sendiri untuk mengubah cara kehidupan anda .. PILIHAN DITANGAN ANDA !!! Tekan Apply SEKARANG !!


Job Location - Jawatan Kosong Duta Komunikasi Jenama (Kemasukan Segera)

28-02, Jalan Perjiranan 4/1, Bandar Dato Onn, Johor Bahru, Johor, Malaysia