Duta Pemasaran

Astral Marketing
Job Detail - Jawatan Kosong Duta Pemasaran
  • Range SalaryConfidential
  • Basic Salary81100
  • Career LevelEntry
  • ExperienceFresh Graduates
  • GenderBoth
  • IndustryOthers
  • Minimum EducationSPM
  • Job BenefitsCommission , Allowance
Job Overview - Jawatan Kosong Duta Pemasaran

Berdasarkanpemikiran minda kelas pertama, komunikasi sangat penting dalam mewujudkan sebuahoganisasi yang berjaya dalam mencapai suatu misi.  Hal ini sedia maklum bahawa komunikasimelibatkan penyampaian idea dan perasaan yang mampu mempengaruhi pemahamankepada orang lain.  Jika anda adalahindividu yang mahir dalam komunikasi, pantaskan diri untuk menjadi sebahagiandaripada pasukan kami kerana anda juga akan mendapat peluang bagi memperkasabeberapa kemahiran-kemahiran baharu seperi kepimpinan dan pengurusan.

 

Kriteria yang Kami Cari:

1.  Kecerdasan dalam menetapkan keutamaan,merancang dan melaksanakan tugas.

2.  Cemerlang dalam komunikasi dan mudah mesra.

3.  Mempunyai sikap kepimpinan.

4.  Memiliki personaliti yang menyenangkan.

5.  Individu yang teliti dengan setiap tugasan.

 

Tugas Dinamik Anda:

1.  Melatih dan membantu ahli baharu.

2.  Menyumbang perspektif dan idea yang segarbagi tujuan pemasaran.

3.  Komited dan fokus dengan misi.

4.  Menyelesaikan masalah dengan matang.

5.  Menguruskan masa dan bertindak lebih pantas.

 

Manfaat Yang Diperolehi:

1.  Pembelajaran yang ekslusif tanpa had.

2.  Peluang merebut kualiti bonus.

3.  Sijil bertaraf antarabangsa sepertikepimpinan, pemasaran dan pengurusan.

4.  Bimbingan dalam pertumbuhan karier.

5.  Penghargaan dan ganjaran bagi setiapprestasi.

 

Jika andaadalah individu yang ingin menyelematkan nasib keluarga anda, tekan butangAPPLY dibawah.  KAMI INGIN BERJUMPADENGAN ANDA.

 

Terimakasih dan kekal selamat.