Pembantu Pengurus

Bitara Alliance Solution
Job Detail - Jawatan Kosong Pembantu Pengurus
  • Range SalaryRM1,000 - RM2,000
  • Basic Salary1200
  • Career LevelEntry
  • ExperienceAny, Fresh Graduates, Less 1 Year
  • GenderBoth
  • IndustryManagement
  • Minimum EducationSPM
  • Job BenefitsCommission
Job Overview - Jawatan Kosong Pembantu Pengurus

Syarat Permohonan:

1) Warganegara Malaysia (Bumiputera)
2) Berumur 20 hingga 35 tahun
3) Sekurang-kurangnya mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Sila emailkan resume anda:

nbmkofficial@gmail.com