Runner cum Machinery

MB LEGACY SDN BHD
Job Detail - Jawatan Kosong Runner cum Machinery
  • Range SalaryRM1,000 - RM2,000
  • Basic Salary1300
  • Career LevelEntry
  • ExperienceAny, Fresh Graduates
  • GenderMale
  • IndustryOthers
  • Minimum EducationSPM
  • Job BenefitsKWSP/EPF, PERKESO/SOSCO
Job Overview - Jawatan Kosong Runner cum Machinery
1.Melakukan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan seperti menghantar dokumen, surat dan mengambil barang dari suatu tempat ke suatu tempat
2.Memastikan barangan yang dibelikan betul dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan
3.Menepati masa yang telah ditetapkan
4.Membantu team inventori dalam memastikan keperluan stok mencukupi
5.Memastikan permohonan pembelian barang disertakan dengan dokumen
6.Melaksanakan tugas yang melibatkan machine