Service Advisor

MB LEGACY SDN BHD
Job Detail - Jawatan Kosong Service Advisor
  • Range SalaryRM1,000 - RM2,000
  • Basic Salary1400
  • Career LevelJunior
  • ExperienceAny, Fresh Graduates
  • GenderBoth
  • IndustryOthers
  • Minimum EducationDiploma
  • Job BenefitsCommission , KWSP/EPF, PERKESO/SOSCO, Allowance
Job Overview - Jawatan Kosong Service Advisor

1.Menguruskan pertanyaan dan maklum balas di media sosial dan membantu mengekalkan interaksi yang baik dengan penonton atau pelanggan. Adalah menjadi tugas mereka untuk memastikan bahawa semua pertanyaan dalam media social Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, Youtube, Telegram, Twitter, LinkedIn, laman web dan laman media social lain yang sedang digunakan oleh syarikat.
2.Membantu dalam memastikan jualan syarikat mencapai target yang di tetapkan dan membantu dalam khidmat pelanggan untuk sebarang pertanyaan mengenai syarikat produk melalui Whatsapp, Web, E-Commerce, Messenger dan semua rangkaian media social.
3.Menyediakan sebut harga, invois dan resit kepada pelanggan.
4.Menyediakan komuniti dalam talian kami dan membantu menyelesaikan pertanyaan dengan cepat, tepat dan efektif. Ketahui produk dan piawaian komuniti pelanggan.
5.Menyiasat dan menyelesaikan isu yang dilaporkan seperti permintaan untuk sokongan akaun dan laporan yang berpotensi disalahgunakan.
6.Tugas-tugas lain atas permintaan dan arahan dari pihak pengurusan dari semasa ke semasa.