WAKIL JUALAN

EDARAN TEMAN PINTAR
Job Detail - Jawatan Kosong WAKIL JUALAN
 • Range SalaryRM3,000 - RM4,000
 • Basic Salary3,500
 • Career LevelEntry
 • ExperienceAny
 • GenderMale
 • IndustryOthers
 • Minimum EducationSPM
 • Job BenefitsCommission , KWSP/EPF, PERKESO/SOSCO, Milage Claim
Job Overview - Jawatan Kosong WAKIL JUALAN
 • ·        Umur: 23 – 45 tahun
 • ·        Jantina: Lelaki
 • ·        Kelulusan: Minimum SPM
 • ·        Pendapatan lumayan: Gaji pokok + komisen =RM3,500++
 • ·        Waktu kerja: 5 1/2 hariseminggu
 • ·        Syarat diperlukan: Memiliki lesen GDL
 • ·        Kenderaan akan disediakan
 • ·        Pemohon yang tinggal di Terengganu, Johor danSelangor dialu-alukan
 • ·        Tarikh mula kerja: Januari 2019 (Pengambilansegera)